Definities vaststellingsovereenkomst

OpslaanOpgeslagenVerwijderd 0
Aanbiedingen score0
Aanbiedingen score0
Als je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen, dan wil je naast gunstige ontslagvoorwaarden ook weten dat de inhoud juridisch correct is. We hebben een overzicht gemaakt van de definities die een vaststellingsovereenkomst moet bevatten om je ontslag met wederzijds goedvinden goed te kunnen regelen.

Onderdelen van de vaststellingsovereenkomst

1. Ontslagreden

Een vaststellingsovereenkomst dient altijd de reden van je ontslag te bevatten. Het is gangbaar om daarin op te laten nemen dat je werkgever het initiatief daartoe heeft genomen en jij niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Zo behoud je het recht op WW.

2. Einddatum

Zorg dat de einddatum van je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Let er op dat je de opzegtermijn uit je contract of cao respecteert. Een foutieve einddatum kan leiden tot een latere ingangsdatum van je WW-uitkering.

3. Transitievergoeding

De kans is groot dat je bij onvrijwillig ontslag recht hebt op de wettelijke transitievergoeding. De hoogte daarvan is ruwweg 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Je mag echter ook een (hogere) ontslagvergoeding overeenkomen.

4. Ontslagvergoeding

Het staat je vrij om in een vaststellingsovereenkomst een ontslagvergoeding af te spreken die voor jou en je werkgever passend is. Een arbeidsjurist is vaak in staat om te onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

5. Vrijstelling van werkzaamheden

Onderzoek of het lukt om tot het einde van je dienstverband vrijgesteld te worden van werk met behoud van salaris. Je kunt dan bepaalde zaken afmaken of overdragen en daarna direct stoppen.

6. Eindafrekening

Maak afspraken over de hoogte en betaaldatum van de eindafrekening. Hierin staat of er nog vakantiedagen, vakantiegeld, bonussen of aandelen uitbetaald moeten worden. Het kan ook zijn dat je nog opleidingskosten moet terugbetalen.

7. Bedrijfsmiddelen

Lever nooit direct je telefoon, laptop, toegangspas, gereedschap of auto in, maar leg het moment vast waarop je dat doet. Zo voorkom je verkapte instemming met ontslag.

8. Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding

Onderzoek of je afspraken rondom concurrentie kunt afzwakken of omzetten in een relatiebeding. Het is gangbaar om een geheimhouding op te nemen t.a.v. die afspraken.

9. Opleidingskosten

Als je een opleiding hebt gevolgd, is niet altijd duidelijk wie de kosten daarvan moet betalen. Soms moet je die bij ontslag zelf terugbetalen. Het kan ook zijn dat je werkgever ze draagt.

10. Wijze van communicatie

Leg vast hoe je collega’s en relaties op de hoogte worden gebracht van je ontslag.

11. Getuigschrift en referenties

Het is verstandig om vast te leggen dat je een positief getuigschrift ontvangt en eventueel positieve referenties worden meegegeven. Dat is namelijk niet verplicht.

12. Bedenktermijn

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen indien dit in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Als je werkgever dat niet doet, dan geldt een bedenktermijn van 21 dagen.

13. Juridische kosten

Spreek af dat je werkgever de kosten voor het controleren van je vaststellingsovereenkomst betaalt. Dat past bij ‘goed werkgeverschap’.

14. Finale kwijting

Een gangbare slotbepaling is dat jullie elkaar finale kwijting verlenen. Jullie verklaren dan geen andere afspraken of rechten meer te hebben naast die in de vaststellingsovereenkomst.

Gebruikmaar
Logo
Vergelijk items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Vergelijken